Što je IPA?

IPA (International Police Association) – Međunarodno policijsko udruženje je strukovna organizacija policajaca – udruga građana, koja okuplja više od 400.000 članova organiziranih u 61 država širom svijeta, i kao takva predstavlja najveće policijsko udruženje na svijetu. Od osnivanja do danas, pod esperanto krilaticom „Servo per Amikeco“ (Služimo kroz prijateljstvo) djeluje s ciljem širenja prijateljstva i unapređenja policijske struke.
•IPA je jedina medunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor;
•IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju;
•IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava;
•IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe i Ujedinjenim Narodima sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.